Заместник областният управител Росен Веселинов встъпи в длъжност

Росен Веселинов Росен Веселинов Снимка: Областна администрация - Ловеч

Днес, 31 януари, встъпи в длъжност заместник областният управител Росен Веселинов. Допреди назначаването си на поста той бе управител на „Общински пазари“ ЕООД – Троян. Освободената от Веселинов позиция временно е поверена на бившия дългогодишен шеф на същото общинско дружество – Николай Вълков. Той ще управлява „Общински пазари“ ЕООД до назначаването на нов управител след провеждане на конкурс, но не повече от 6 месеца.

Росен Веселинов е магистър по право от СУ „Св. Кл. Охридски“ и магистър по банков и финансов мениджмънт от ТУ – Габрово. Общински съветник в общински съвет – Троян, е от 2013 г. до 2019 г.

Със заповед на областния управител той ресорно ще организира, контролира и отговаря за образование, наука и култура, здравеопазване, развитие на туризма; инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми; органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност; социално подпомагане и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии; проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми; вероизповедания и проблеми с малцинствата; взаимодействие и координация на териториалните структури и организациите от неправителствената сфера.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"