40 сигнала, свързани предимно с незаконни сметища, животновъдни обекти и улична инфраструктура, е разгледала областната администрация

Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Ловеч, е провела пет заседания за първото полугодие на 2022 г. Разгледани са 40 молби, жалби и сигнали. За тях са изготвени писма до компетентните органи и институции с молба за становище и съдействие за разрешаване на проблемите, като е отговорено на всички.

Жалбите и сигналите основно касаят проблеми, свързани с незаконни сметища, нерегламентирани животновъдни обекти, уличната инфраструктура в населените места. Няма постъпили жалби и сигнали, касаещи административното обслужване в териториалните звена на централната администрация, специализираните териториални администрации и общинските администрации в област Ловеч.

Постоянната комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана е председателствана от зам.-областния управител Росен Веселинов.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"