Новата учебна година в община Троян ще започне нормално

Учебната 2022/23 година ще стартира нормално във всички училища и детски градини в община Троян. Това съобщи на пресконференция във вторник, 13 септември, ресорният началник-отдел в общинската администрация Вяра Дочева.

Детските градини започват със 711 деца в 34 групи, а в училищата – общински и държавни, ще се обучават 2406 ученици, разпределени в 130 паралелки.

188 са първокласниците, които ще прекрачат училищния праг. За първия си учебен ден те ще получат подарък от Община Троян – книжка с български народни приказки със заглавие „10 приказки за мъдростта, правдата и неправдата“, с послание от кмета на общината. За първокласниците, както и за учениците до 7 клас и за всички деца от детските градини, са осигурени безплатни учебници и учебни помагала.

Финансово подпомагане тази година, освен за записаните първокласници, ще има и за записаните осмокласници. Помощта е в размер на 300 лева и ще се изплаща на два пъти. Срокът за подаване на заявленията е до 15 октомври. Важно е да бъде отбелязано, че при натрупване на 5 неизвинени отсъствия от децата, родителите ще трябва да връщат получените суми.

Всички планирани ремонтни дейности в училищата и детските градини са приключени. Освежени и преоборудвани са медицинските кабинети в училищата, като за обновяването им бяха осигурени 9790 лв. от общинския бюджет. Вяра Дочева припомни, че миналата година бяха обновени здравните кабинети в детските градини. Във всички образователни институции са осигурени дезинфектанти и предпазни средства съгласно изискванията на РЗИ.

Пет училища в общината започват учебната година със статут „Иновативни“, като за първа година по образователна иновация в сферата на музикалното обучение ще работят в ОУ „Иван Вазов“ - Дебнево. По утвърдените през предходни години образователни иновации продължават да работят СУ „Васил Левски“- Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Васил Левски“- Орешак.

По новата национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“ 6 училища ще работят по модул „Изкуства“ със спечелено финансиране на обща стойност 76 387 лв. за сформиране на групи по интереси в областта на изкуствата, а в областта на спорта само две училища са одобрени – ОУ „Иван Хаджийски“ и СУ „Васил Левски“ – Троян, с финансиране на обща стойност 22 461 лв. Продължава работата по европейската програма „Еразъм +“ в двете средни училища в града и ОУ „Васил Левски“- Борима.

По национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул „Библиотеките като образователна среда“ е одобрено финансиране за СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян, на стойност 4 820 лв., а ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ и СУ „Васил Левски“- Черни Осъм, ще работят по същата национална програма, но по модул „Изграждане на площадки по БДП“ с одобрено финансиране от 2754 лв. за професионалната гимназия и 2638 лв. за училището за планински водачи за външни и вътрешни площадки и оборудването към тях. Две от детските градини – ДГ „Осми март“ и ДГ „Здравец“, ще получат преносим компютър по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, а всички детски градини ще бъдат осигурени с електронни дневници на стойност 7 000 лв. по същата програма.

Личната карта на всеки ученик е единственият документ, който остава на хартия. Ученическият бележник може да е на хартия или електронен - по решение на училищата, а хартиеният дневник вече окончателно остана в миналото.

Най-сериозните притеснения за новата учебна година са свързани с отоплителния сезон.

От една страна са растящите цени на горивата и електроенергията въпреки предвидените като резерв средства в бюджета на общината и в делегираните бюджети на училища и детски градини. От друга са притесненията с редовността на доставките, най-вече на газта. Всички въпроси по подготовката на училищата и детските градини за новата учебна година и за предстоящия отоплителен сезон са обсъдени още в края на август на работна среща между ръководството на общината и директорите на образователните институции. Повечето от учебните и детски заведения са осигурили необходимите им до края на годината нафта, дърва и пелети, а тези, които се отопляват на газ, търсят и възможни алтернативи, за да осигурят непрекъснатост на образователния процес.

Утвърдена е транспортната схема за превоза на ученици, като преди учебната година всички училищни автобуси са преминали технически преглед от Регионална дирекция „Автомобилен транспорт“- Плевен.

Независимо от предизвикателствата на икономическата и политическата обстановка, образователните институции имат готовност да стартират една успешна и ползотворна учебна година.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"