Приключи изграждането на център за хора с психични разстройства в Дълбок дол

Заключителна пресконференция по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол“ се проведе преди дни в салона на Община Троян.

Проектът включва дейности по строителство и доставка на обзавеждане и оборудване на центъра, който е с капацитет 15 места. За целта е извършен основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в селото. Оформено е външното прилежащо пространство, съобразено със спецификата на целевата група. Изграден е и паркинг за автомобили с капацитет 4 паркоместа.

Обособени са 9 единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и три двойни стаи, като една от тях също е предвидена за хора с двигателни проблеми. Оформени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, кухненски бокс с трапезария, санитарни и помощни помещения, котелно помещение. Изградени са рампи за достъпна архитектурна среда.

С изграждането на центъра се осигурява подходяща и ефективна инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и лица с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година. Общата му стойност е 567 000 лева. Бенефициент е Община Троян.

На заключителната пресконференция присъстваха кметът на община Троян Донка Михайлова, заместник-областният управител на Ловеч Росен Веселинов, зам.-кметове, членове на екипа за управление на проекта и представители на фирмите изпълнители.  

„От името на областния управител инж. Светослав Славчев и от мое име ви поздравявам с реализирането на поредната социална услуга в община Троян“, заяви Росен Веселинов и изрази увереност, че новата социална услуга е съвсем навременна и необходима както за община Троян, така и за област Ловеч, и с времето тя ще докаже своето значение.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"