Община Троян открива процедура по създаване на Културен съвет в изпълнение на проект „Ritual Gatherings“

Открива се процедура по създаване на Културен съвет към Община Троян. В тази връзка е обявена покана за кандидатстване за членове към съвета.

Културният съвет към Община Троян се учредява в изпълнение на проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01 и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми.

Предвижда се Съветът да се състои от нечетен брой участници с максимален брой 7.

Основни цели на Културния съвет са:

- Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в община Троян чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Кюстендил и Община Шумен, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen (Норвегия);

- Повишаване на капацитета и финансовата устойчивост на културните оператори;

- Развиване на нови подходи и модели за създаване на артистични продукти;

- Създаване на партньорски мрежи;

- Популяризиране на дейността на културните съвети;

- Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;

- Кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe;

- Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства.

Процедурата ще бъде отворена до 12.12.2022 г.

За да попълните формуляра за кандидатстване, моля последвайте линка: https://forms.office.com/r/WdghUfP5us.

За проекта:

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проекта е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и артистичнипрояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от ежегоден, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg

www.asori.org

www.ritualgatherings.com

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"