Троянска учителка с национално отличие за стратегия за работа с родители

Стефка Кавръкова, учител в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян, получи отличие за разработка на стратегията „Можеш! И ще можеш повече, ако си сред нас!“.

Това стана по време на Национална конференция по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО), организирана от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Конференцията беше четвърта по ред и се проведе на 16 ноември в София.

Водещи лектори на събитието бяха директорът на ЦОИДУЕМ – Лало Каменов, и преподавателят от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – проф. Мария Баева.

Конференцията премина под мотото „Добри практики за реализиране на взаимодействието „детска градина - семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“.

Аудиторията беше разнородна, но обединена от общите цели на проект АПСПО. Присъстваха директори на детски градини и училища, в които има подготвителни групи, детски учители, помощници на учителите и образователни медиатори, назначени по проекта.

Споделени бяха работещи практики за работа със семейства на деца от уязвими групи, обосновани критерии за избор за длъжността образователен медиатор и помощник на учителя, многообразните дейности, в които се включват като подкрепа на учителите и образователната институция, в която работят.

Като основна насока за успех, която сподели г-н Каменов с участниците в конференцията бе, че е необходимо да се направи опит да се съхрани идентичността на децата от етническите малцинства, да се доловят ценностите, които са формирани в техните семейства и да се ползват като фундамент, върху който учителите да градят.

В заключителната част бяха отличени одобрените за публикуване в сборник стратегии „Добри практики за взаимодействие „детска градина – семейство“ при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП“, където бе наградена и Стефка Кавръкова.

Източник: ОУ "Иван Хаджийски" - Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"