Кметът на Троян Донка Михайлова: Готови сме да започнем работа по ключови за общината обекти

Изпратихме поредна година, поставила страната ни на сериозно изпитание. Но този път към станалите вече  обичайни природни бедствия и Ковид-19, с който свикнахме, се прибавиха войната в Украйна и серия от кризи с ефекта на доминото. На фона на всичко това ситуацията в община Троян през 2022 г. изглеждаше повече от спокойна – инвестиционната активност запази ръста си, откриха се редица нови обекти, други бяха реновирани, списъкът на социалните услуги беше дописан с още няколко, градът ни застана до Виена и Залцбург в екоконкурс на Европейската комисия, фестивални събития ни спечелиха стотици нови приятели от страната и чужбина, колекцията от спечелени награди се обогати… За тези и други акценти от изминалата година и за очакванията през новата 2023-та разговаряме с кмета на община Троян Донка Михайлова.

- Г-жо Михайлова, как се изпълняват ангажименти, заложени в управленската програма за мандата на един кмет в условията, ако не на тежка криза, то със сигурност на несигурна обстановка? Наложи ли Ви се да „свалите летвата“ в някоя сфера?

- В условията на толкова тежки и непредвидими събития в света и държавата ни е неизбежно в определени ситуации с приоритет да бъдат поставяни задачи, различни от предварително планираните в управленската програма – опазване на здравето на хората в условията на тежка здравна криза, запазване на работните места, подкрепа на работодателите за запазване на доходите на работещите… В определени случаи беше важно просто да задържим функционирането на системите без отклонения – да не спираме уличното осветление, както беше на много места, училищата и детските градини да продължат да работят в обичайния ритъм, при многократен ръст на разходите за отопление, да не стопираме напълно строителния процес, да осигурим храна в детските ясли и градини, в домашния социален патронаж при положение, че доставчиците отказват договорите си заради непредвидимия ръст на цените.

Особено сериозни усилия положихме за запазване на финансовата устойчивост на бюджета при непланирано висока инфлация и ръст на цени, които се отразиха тежко върху общинския бюджет и бюджетите на социалните институции, училищата, болницата. Имам удовлетворение от това, че се справихме и не лишихме гражданите нито за миг от нужните услуги –почистване, озеленяване, не допуснахме влошаване на качеството на храната в детската млечна кухня, училищата, социалните услуги и болницата работят нормално.

Прегледът на управленската програма показва, че са изпълнени близо 75% от задачите, които си поставихме преди три години. Конкретни са резултатите, свързани с основните ни задачи за поддържане на висока заетост и добро качество на живот на хората от общината. Приключваме 2022 г. с рекордно ниска безработица от 3,5%. Очаква ни напрегната 2023 година.

- Ако обобщим коментарите в социалните мрежи по повод на различни придобивки и събития, лайтмотивът е: „През последните години Троян заприлича на град!“. Как се отразява присъствието на новите големи субекти в сферата на търговията и услугите на дребния местен бизнес?

- Радва ни оценката на хората. Наша отговорност е да създаваме благоприятна среда за инвеститорите, да ги стимулираме да инвестират в общината. Всичко останало е работа на бизнеса. Не скривам, че имах сериозна тревога за най-малкия местен бизнес с появата на търговския парк и на веригите от мощни търговски обекти. В същото време всички имахме неудовлетворение от нивото на цените, от качеството на обслужване и от недостатъчния асортимент на нужни стоки в някои от търговските обекти. Троянци масово търгуваха извън общината. Днес можем да кажем, че в голяма степен добрите троянски търговци останаха на пазара, добрите търговци бързо се преориентираха и намериха нови търговски ниши, много външни за общината ни хора търгуват и оставят парите си в общината, външни за общината ни предприемачи плащат данъци тук и те се връщат при троянци. Числата не показват тревожни тенденции – безработицата намалява в дни на икономическа криза от 3,7% на 3,5%, а данъчните приходи за 2022 г. са увеличени над 10%.

- Толкова красиви обекти за обществено ползване бяха изградени през последните години – тийн зоната, лесопаркът, паркът в ж.к. „Лъгът“ и ред други, но как ги опазва Общината? Редовно получаваме сигнали от граждани за нанесени щети, хората се гневят на безнаказаността и липсата на последствия за вандалите. 

- Справедлив е гневът на хората за вандалщини на различни места в общината. Причините са много. Основната е във възпитанието и осъзнатостта, че изграденото от Общината е направено с нашите общи средства, а поправката на разрушеното ни лишава от нужни нови придобивки. Разбира се, Общината има своята част от вината. Поставихме над 100 видеокамери в града, но е нужно да изградим интелигентна система за управление и непрекъснато наблюдение, което за съжаление струва много и в настоящия момент не можем да си го позволим. Има нужда от повишаване на ефективността на работа на звеното за контрол и на резултатността от взаимодействието му с РУ на МВР.

- Троян се посочва като град за пример в страната, какво обаче е положението в селата от общината, какви проблеми споделят хората при срещите си с Вас?

- Значителното изоставане на качеството на живот в селата спрямо градовете в страната се преодолява трудно. Стремим се да запазваме основни услуги за населението – ние сме от малкото общини, които влагат значителни усилия и ресурси за задържане на училищата в селата Борима, Дебнево, Орешак и Черни Осъм. Приели сме принципа, че при минимум четири деца поддържаме детските градини в Калейца, Голяма Желязна, Орешак, Черни Осъм, Борима, Дебнево и Врабево. Почти всички села вече са обхванати от най-важните социални услуги – домашен социален патронаж, безплатна храна за най-бедните, разнообразни грижи в дома за болните.

Тази година създадохме нова социална услуга в Дълбок дол, започваме разширение на Центъра за дементни в Добродан, предстои реконструкция на Дома за стари хора в Добродан и изграждане на нов във Врабево. Извършихме цялостна реконструкция на читалищата в Орешак и Бели Осъм. Всяка година отделяме между 600 хил. и 1 млн. лева за капиталови разходи, с които се реконструират улици и сгради, които кметските съвети ни предлагат.

За съжаление в селата остават много трудно решими проблеми – общественият транспорт, водоснабдяването в отделни малки махали или групи жилища, проблеми в линейната инфраструктура, за които са нужни много средства, достигащи до малко като брой хора. Поради късното приемане на бюджета за 2022 г. и това, че нито една фирма не успя да се справи с процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), не успяхме да изберем изпълнител на текущите ремонти в селата тази година. Затова през 2023 г. в селата ще се изпълнява двоен бюджет – за 2022-а и за 2023 година.

- Жителите на града се интересуват ще има ли нови проекти за енергийна ефективност на частни сгради и Троян ще участва ли в тях?

- В последните години постигнахме значителни резултати в това отношение. Бяха обновени повече от 16 публични сгради в областта на образованието, културата, държавната и общинската администрация. Безспорни са ползите за гражданите от обновените 38 частни сгради със 795 обекта в тях (780 жилищни и 15 със стопанско предназначение). Усилията в тази посока продължават. Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради вече е обявена. Десет етажни собствености в града се готвят за кандидатстване. Готвим проект за енергийна ефективност на музея в Черни Осъм. Ежедневно даваме консултации на всички, които имат интерес да се включат.

- Като зам.-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините и като кмет на Троян водите не една битка – за финансова децентрализация, за общинските ВиК и др. Какво развитие очаквате по тези теми през 2023 година?

- В годините каузата на местното самоуправление се превърна в моя лична кауза. Вярвам, че един от възможните пътища за справяне на страната ни е това да имаме силни и независими местни общности. Искаме да управляваме поне малка част от средствата, които се генерират в резултат на нашите собствени усилия в общините – примерно една пета от данъка върху дохода на гражданите от нашите общини и една десета от данъка върху печалбата на фирмите, а не да чукаме по министерски врати и да чакаме благоволението на представителите на централната власт. Финансовата децентрализация е начин общините ни да зависят от своите собствени усилия, в селата ни да влизат повече средства. За съжаление представителите на държавата предпочитат кметовете да бъдат зависими. Не съм оптимист, че в нестабилната политическа ситуация 2023 г. ще ни донесе успех в това отношение.

Стигна се дотам, че държавата иска да национализира ВиК дружествата. Заедно с няколко мои колеги правим всичко възможно това да не се случи.

- Освен трудна, изминалата година беше и доста благодатна - донесе много награди на Троян, а на Вас - прекрасни лични подаръци. Кои от тях бихте откроили като най-значими?

- Не надценявам ролята на наградите, но не скривам, че ме радва това, че Община Троян за пети пореден път получи етикет за иновации и добро управление, че аз за шести път получих признанието на гражданите „Кмет на годината“. Най-голямата ми лична радост през годината е раждането на първа внучка.

- Нека се фокусираме върху новата година, която не обещава да е по-лека от последните една-две. Кои са предизвикателствата и в състояние ли е Общината да планира при толкова неизвестни или ще реагира „аварийно“? Ще се кандидатирате ли за 4-ти мандат?

- Най-трудното ще бъде това, че влизаме в годината без приет държавен бюджет. Според законите можем да харчим толкова, колкото през 2022-а, а първите месеци на годината работихме с бюджета за 2021 г. Или сега ние ще имаме бюджета на 2021-а година при цените на електричество, отопление, храни, строителни материали за 2023 година. Това означава, че ще бъдат намалени услугите, които общините могат да предложат на гражданите. Няма да можем да съставим ясна капиталова програма и да обявим процедури по ЗОП за избор на изпълнител. Сигурно ще изпуснем част от строителния сезон. В тези условия, в рамките на възможното, съставихме наш авариен управленски модел за работа, запознах с него общинския съвет и медиите. Убедена съм, че ще се справим с най-главното и няма да оставим общината да преодолява тежки проблеми. Готови сме да започнем работа по ключови за общината обекти – Многофункционална спортна зала, ул. „Стара планина“ в Орешак, ул. „Васил Левски“ в участъка от Белодробната болница до кръговото кръстовище при АИР-а, паркинга зад сградите при АИР-а. Готвим се за цялостна реконструкция на СУ „Климент Охридски“, за подмяна на уличното осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм, за обновяване на паркови зони в града.

Ще осигурим нужните комунални услуги, нормална работа на детски градини и ясли, на училищата, на социалните услуги, на общинската болница.

Това е днес основната ми грижа, решение за евентуална кандидатура за четвърти мандат ще взема до средата на 2023 година.

- Спазвайки традицията, в края на разговора ни, г-жо Михайлова, Ви каня да отправите своето послание към жителите на община Троян.

- Най-важното е да съхраним и развиваме усещането си за общност. Това винаги ни е помагало да се справяме в трудни моменти и да бъдем успешни. Нужна ни е повече доброта в ежедневието ни, повече разбиране към другите, повече спокойствие и толерантност.

Интервю на Румяна МОКАНОВА

На снимките в галерията:

В края на ноември 2022 г. в Троян беше открит първият извънстоличен франчайз център на Mail Boxes Etc България. МВЕ е една от най-големите мрежи от центрове за услуги в света, която предоставя професионални услуги на малки и средни предприятия, онлайн магазини и потребители на дребно.

В последните дни на 2022 г. Михайлова подписа договор с ловешката фирма „Елит МХ“ за разширяване на Центъра за дементни в Добродан. Капацитетът на разширението е за още 15 лица. Нови 15 места се предвиждат и към Дома за стари хора във Врабево, чието изграждане трябва да започне тази година. Разширението на Центъра в Добродан включва вътрешно преустройство, ремонт на покрива, подмяна на дограма, топлоизолационни работи, изграждане на достъпна среда и обновяване на дворното пространство. Най-сложната част от строителството е укрепването на конструкцията на сградата. Срокът на изпълнение е 18 месеца.

Една от 38-те частни сгради, които бяха санирани през последните години.

Донка Михайлова с поредната награда „Кмет на годината“.

В навечерието на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян, 25 ноември 2022 г., Общината и ръководството на училището обсъдиха възможността да обединят усилията си за проектиране на цялостен ремонт на сградата и модернизиране на образователната среда.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"