Донка Михайлова предлага увеличение с 50% на еднократната помощ за новородено

Кметът на община Троян Донка Михайлова внася в януарското заседание на общинския съвет предложение за увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50 процента, съобщи тя на пресконференция миналата седмица. Ако предложението й бъде прието, помощта ще нарасне от 300 на 450 лв. считано от 1 януари 2023 година

Условията за отпускане на еднократната помощ остават непроменени: детето да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Троян и към момента на подаване на заявлението, поне единият родител да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Троян не по-малко от една година от датата на подаване на заявлението; родителите да не са оставили детето за отглеждане в специализирана институция и да не са им отнети родителските права; детето да е до трето в семейството; родителите на детето да имат навършени 18 години към датата на раждането или осиновяването; осиновеното дете да бъде до 14-годишна възраст към датата на осиновяване; родителите да нямат задължения към Община Троян и здравноосигурителните им права към момента на подаване на заявлението да не са прекъснати.

Припомняме, че от 1 януари 2015 г. Общинска администрация – Троян, отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. за новородено и/или осиновено дете, като сумата се осигурява от бюджета на общината. За 2015 г. същата е разпределена в съотношение 50:50 между общинския бюджет и фирма „Калинел“ ЕООД.

Целта на подпомагането е да бъдат стимулирани младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината, предвид тенденцията за намаляване на броя на родените деца с постоянен и настоящ адрес в община Троян.

От 2019 г. има възможност заявленията за еднократната помощ да се подават и по електронен път, което спестява на гражданите време и средства при посещение на администрацията. През същата година кметът Михайлова внесе предложение за увеличаване на еднократната финансова помощ за новородено и/или осиновено до трето дете от общината от 200 на 300 лв.

За годините, в които се отпуска помощта, са подпомогнати 811 деца с обща сума от 203 200 лева.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"