Община Троян предлага 60 електронни услуги през мобилен телефон или таблет

Центърът за административно обслужване в Община Троян. Центърът за административно обслужване в Община Троян.

Около 60 от най-често използваните услуги, предлагани от Община Троян на гражданите и бизнеса, вече са достъпни през мобилен телефон или таблет. На интернет страницата й в секция „Електронни услуги“ е вграден банер, чрез който ползвателите на електронни услуги имат възможност да инсталират на мобилния си телефон или таблет приложението „АКСТЪР МОБИУС“. Това съобщи на пресконференция преди дни началникът на отдел „Услуги на гражданите“ в местната администрация Анита Маринова.

Мобилното приложение улеснява връзката на гражданите и бизнеса с администрацията на община Троян, като дава възможност за подаване на заявления за административни услуги и тяхното заплащане изцяло от смартфон или таблет, чрез виртуален ПОС терминал и чрез epay, благодарение на реализираните интеграции с най-съвременните средства за мобилна идентификация, електронни разплащания и канали за връзка с администрацията на общината.

За да се възползват гражданите и бизнесът от подаването, заплащането и получаването на електронни услуги чрез АКСТЪР МОБИУС, е необходимо да разполагат с ОБЛАЧЕН КЕП, издаден от "ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС" АД (https://www.evrotrust.com/) или „БОРИКА“ АД (https://www.b-trust.bg/eID/).

Чрез мобилното приложение също така може да се проследи статусът на обработка на всяко подадено заявление за електронна услуга.

Гражданинът може да получи резултата от услугата (документ или административен акт) в посочен от него вид (електронен документ, хартиен документ) и начин (в Центъра за административно обслужване на администрацията, със спедиторска фирма и др.).

Маринова припомни на журналистите, че през последните години Община Троян инвестира значителни средства и усилия да предоставя на гражданите и бизнеса чрез различни канали за достъп административно обслужване.

Ползвателите на електронни услуги могат да подават заявленията и по следните канали:

- През портал за електронни административни услуги, внедрен в интернет страницата на  общината – 34 броя, насочени към граждани и бизнес.

 - 11 броя електронни услуги към Местни приходи чрез интернет портала на Община  Троян.

- Чрез „Единен портал за електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ – 100 броя, от тях за граждани и бизнес – 84 броя електронни услуги, Декларации по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) – 16 броя.

- Изграден единен социален офис – 7 групи услуги

- Деловодна справка, чрез която ползвателите на административни услуги могат да проверяват движението на услугата.

За 2022 г. през портала са постъпили и са обработени 114 електронни услуги за гражданите и бизнеса.

Чрез „Единен портал за електронни административни услуги“ на Държавна агенция „Електронно управление“ – са заявени и обработени 366 броя услуги от граждани и бизнес. Най-често използваните услуги са насочени към отдел „Местни приходи“, в областта на гражданското състояние и устройството на територията.

През 2021 г. броят на подадените и обработени заявления по електронен път са били 210, а през 2022 г. се наблюдава увеличаване на ползването им – 480 броя.

През 2022 г. Община Троян пусна две нови електронни услуги, насочени към гражданите, а именно чрез КЕП да могат да заявяват промяна на постоянен и настоящ адрес.

За 2022 година през Центъра за административно обслужване са преминали за обработка – завеждане, насочване, подписване и изпращане до заявител, 74 051 броя услуги.

В сравнение с предходни години:

През 2019 г. – 31 601 броя

През 2020 г. – 48 823 броя

През 2021 г. – 56 361 броя.

На снимките в галерията:

Центърът за административно обслужване в Община Троян.

Началникът на отдел „Услуги на гражданите“ Анита Маринова.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"