Община Троян търси финансиране на два проекта, посветени на младите хора

Средно училище "Св. Климент Охридски" в Троян. Средно училище "Св. Климент Охридски" в Троян.

Две проектни предложения към Плана за възстановяване и устойчивост е подала на 20 февруари Община Троян, съобщиха оттам. И двете са посветени на троянските деца и младежи.

С едното се търси финансиране за модернизация на училищната среда на Средно училище „Св. Климент Охридски“ – Троян, в което се обучават 610 деца и ученици от подготвителна група до 12-ти клас. Планираната инвестиция е на стойност 4 500 000 лв. Предвиждат се топлинно изолиране на стени, покриви, подове, подмяна на вида отоплителна инсталация, мерки за вентилация на басейна и помещенията, монтиране на фотоволтаична система, подмяна на осветителни тела и строително-монтажни работи за създаване на модерна материална база - STEM среда, съвременни зони за общуване, достъпна архитектурна среда, конструктивни мероприятия и др.

Вторият проект - “Бъдеще за децата”, включва дейности за подкрепа на ранното детско развитие и специални грижи за децата в риск. Целта му е да осигури на децата в нужда и техните семейства социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, консултации и подкрепа за превенция на рисковете и намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване на качеството им на живот.

Стойността на проекта е почти 295 000 лв., а продължителността - 25 месеца.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"