Троянските ловци против концесията на дивечовъден участък „Черни Осъм“, местният парламент ги подкрепи

Председателят на СЛРД - Троян, Минко Акимов Председателят на СЛРД - Троян, Минко Акимов

С пълно мнозинство Общински съвет – Троян, подкрепи становището на местното Ловно-рибарско дружество, с което сдружението изразява несъгласие с отделянето и отдаването на концесия на дивечовъден участък „Черни Осъм“, попадащ в териториалния обхват на Държавно горско стопанство (ДГС) - Черни Осъм. Поводът за становището е информация за постъпило в Министерството на земеделието, храните и горите, инвестиционно предложение за концесия.

В становището на троянските ловци се казва, че към настоящия момент въпросният дивечовъден участък се стопанисва от Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Русалка“ - Априлци. Ловно-стопанският район на дружина Черни Осъм, която е структурна единица към Сдружение „Ловно рибарско дружество - Троян“, граничи с дивечовъдния участък, стопанисван от ДЛС „Русалка“.

Там се намира най-голямата популация на благороден елен в цяла Стара планина. С общи усилия между държавните горски структури и нашето сдружение тази популация не само се е запазила, но и значително се е увеличила. В годините назад отношенията, изградени между ДГС - Черни Осъм, ДЛС „Русалка“ и нашето сдружение са перфектни. Взаимно охраняваме и стопанисваме дивеча в района. Помагаме си при поддръжката и ползването на пътища, изграждане на биотехнически съоръжения, в борбата с хищници и браконерски прояви. Винаги сме разчитали и сме получавали взаимопомощ. Водим диалог и получаваме ценна и компетентна помощ при определяне на местата за изграждане на биотехническите ни съоръжения, при разселването както на дребен така и на едър дивеч. Със съдействието на ДЛС „Русалка“ през 2022 – 2023 година успешно разселихме и аклиматизирахме елен лопатар в съседен ЛСР Велчево,  четем по-нататък в становището на СЛРД – Троян, подписано от неговия председател Минко Акимов.

В края на изложението троянските ловци изразяват сериозно притеснение, че този прекрасен в ловно-стопанско отношение участък може да попадне в ръцете на „неразумни и финансово заинтересовани стопани“, които ще съсипят популацията на всички видове дивеч и трудът на техните предшественици, на техните бащи и деди ще отиде на празно.

Въз основа на тези аргументи сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Троян, предлага ДЛС „Русалка“ – Априлци, да продължи да стопанисва дивечовъден участък „Черни Осъм“. Общинският съветник и член на ЛРД Черни Осъм инж. Младен Богдански направи изказване в защита на предложеното становище, а неговите колеги в местния парламент в Троян единодушно подкрепиха тази позиция.

На снимките: Председателят на СЛРД – Троян, Минко Акимов, и инж. Младен Богдански на февруарското заседание на Общински съвет - Троян.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"