Сайтът на Община Троян предлага на гражданите полезна информация за отпадъците и тяхното изхвърляне

Обновен е сайтът на Община Троян в частта „Екология“, където са създадени специални бутони за получаване на подробна информация за отпадъците – видове отпадъци, тяхното изхвърляне, преработване и др. За това информира Соня Недялкова – младши експерт „Екология“ в общинската администрация.

Всеки човек поне веднъж е попадал в ситуация, в която не знае къде трябва да изхвърли отпадъци от ежедневието си – било то лекарства с изтекъл срок на годност, текстил, стари мебели, отпадък, който излиза при разчистване на стари къщи и др. В секцията всеки посетител на официалната страница на администрацията може да открие подробна информация за: смесени битови отпадъци; дървесни отпадъци; текстилни отпадъци; опасни битови отпадъци от домакинствата; биоразградими отпадъци; строителни отпадъци; отпадъци от черни и цветни метали с битов характер; отпадъци от опаковки; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излязло от употреба моторно превозно средство; излезли от употреба гуми; отработени масла.

Разделното събиране на зелени и други био-отпадъци например, се прилага с цел тяхното компостиране. Качеството на произвеждания компост зависи от постъпващите за компостиране материали и респективно от прилагания метод за събиране. Жителите на общината могат да предават безвъзмездно биоразградими зелени отпадъци към новите инсталации за предварително третиране и компостиране „Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД.

Всеки, който притежава дървесни отпадъци (дървени плоскости, стари мебели, дървени дограми и др. с произход от домакинствата), може да се освободи от тях напълно безплатно, като ги закара до инсталациите за предварително третиране и компостиране, където е разположен специализиран контейнер с вместимост 38 куб. метра. Отпадъчната дървесина се предава за рециклиране и се използва за производство на плочи (плоскости) от дървесни частици.    

На територията на община Троян е изградена и система за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори чрез сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД. Общо 10 контейнера са поставени в различни точки на града.

В община Троян е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК България“ АД, осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки. В сайта на Общината всеки посетител може да види локациите на поставените контейнери.

Община Троян цели да осигури по-лесен и удобен начин гражданите да предадат своите ненужни дрехи, чанти и обувки, както и да се даде възможност този вид материи да бъдат рециклирани и използвани отново. Контейнерите за текстил са поставени в шест точки на града.

Още полезна информация, разположение на специализирани контейнери и други, може да откриете на: https://www.troyan.bg/bg/okolna-sreda.

 

 

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"