Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Троян за 2023 година

Уважаеми съграждани,

На 28 юли Народното събрание прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година. При така създадената ситуация, общинска администрация ще разработи проект за общински бюджет в кратък срок, който ще  бъде представен за разглеждане от Общински съвет през м. август.

Отправяме покана към Вас заедно да обсъдим проекта на бюджет 2023 година, преди внасянето им в Общинския съвет. Материалите по проекта на бюджет за 2023 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината www.troyan.bg. на 04.08.2023 година.

Публичното обсъждане на проектобюджета за 2023 г. ще се проведе на 7 август 2023 година от 17.30 часа в  салона на Община Троян.

Инж. Петко Пенков                                                          Донка Михайлова

Председател на ОбС                                                         Кмет на Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"