Интеграцията на мигранти и бежанци – нови възможности за общините и работодателите

Работен форум на тема „Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България“ се проведе на 8 август в София. Форумът беше организиран от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Българския съвет за бежанци и мигранти. Целта бе да се представят практиките и предизвикателствата за интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила, както и ефективното използване на техния потенциал.

Участие взеха представители на организации и институции, ангажирани с реализиране на политики по темата на форума. Община Троян беше представена от Ангелина Иванова.

Срещата откри Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците, която представи ролята на Агенцията за първоначалната адаптация на лицата, получили международна закрила в България. Очертани бяха и различните подходи за оценка на уязвимостта и нейното преодоляване с цел успешно включване в обществения живот в страната ни.

Кина Събева, председател на Българския съвет за бежанци и мигранти, представи нова инициатива на Върховния комисариат за бежанците, която позволява да се сключват меморандуми за адаптиране и интегриране на бежанците директно с общините. Това е една възможност за бежанците да се интегрират в живота на общината, а работодателите да получат подходяща работна ръка. Отделни общини сключват подобни договори, за което получават директно финансиране.

Всъщност става дума за една немалка сума от 7000 евро на лице, настанено на територията на общината. Общината получава сумата директно и може да я ползва така, както намери за добре. Не са необходими никакви разходооправдателни документи, няма изискване как да се използват средствата. С тази пари може да се организират езикови курсове, квалификации, да се платят режийни. Разбира се, може да се подобри и местната инфраструктура.

До момента няколко общини са се възползвали от подобно финансиране.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"