„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи на НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инициира конкурс за младежи във връзка с отбелязването на Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври.

Конкурсът е национален и е за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината. Целта е да насърчи активното включване в обществения живот на местно ниво на младите хора, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които преодоляват в процеса на своята работа служителите в общините.

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините сдружението предвижда през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса битови отпадъци (ТБО) и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет.

Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

Предложението трябва да съдържа подробно описание на инициативи и дейности, които могат да бъдат реализирани самостоятелно или съвместно с общината.

Регламента на конкурса може да откриете в приложение тук: https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-obyavyava-usloviyata-za-utchastie-natsionalniya-mladezhki-konkurs-2024

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"