Общинска програма „Обществен форум за реализация на Партньорски проекти“, 2021 г.

Уважаеми съграждани,

Община Троян и тази година ще спази традицията и за пореден път ще предостави възможност за участие в Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“.

Интересът към програмата през годините винаги е бил голям. Ще се радваме, ако и тази година постъпят качествени и интересни проектни предложения, допринасящи за повишаване на качеството на живот на територията на общината.

Поканата за участие и формуляра за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от: www.troyan.bg.

Подаването на проектните предложения на хартиен и електронен носител е до 17.00 ч. на 31.03.2021 г. в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. “Възраждане“ 1.

Времето през годините доказа, че с реализирането на съвместни проекти, насочени към общественозначими дейности, утвърждаваме едно ползотворно партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт.

 ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"