МОСВ финансира 5 троянски екопроекта

С още две спортни съоръжения ще се обогати раят на децата в Орешак. С още две спортни съоръжения ще се обогати раят на децата в Орешак. Троянски глас

Със средствата ще бъдат създадени зони за отдих в три села и две училища в общината 

 Пет проектни предложения на училища и кметства от община Троян ще получат финансиране от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на обявения от тях конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“, част от Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“

Възможност да подадат свои предложения имаха общини и кметства от цялата страна (с максимална допустима стойност до 10 000 лв. с ДДС) и държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси с допустим размер на исканото финансиране до 5 000 лв. с ДДС.

От троянските общо седем внесени проекта финансиране получават пет на обща стойност 39 511 лв., подадени от кметствата в селата Черни Осъм, Шипково и Врабево и от училищата в Орешак и Черни Осъм.

Проектът на ОУ „Васил Левски“ в Орешак „За децата на с. Орешак – зелен рай и спорт на открито“ на стойност 4 735 лв. предвижда почистване и озеленяване на двора на училището и поставяне на две спортни съоръжения. Проектът на СУ „Васил Левски“ в Черни Осъм с интересното име „Атрактивен двор за един активен живот“ също предвижда облагородяването на площадка пред училището и оборудването ѝ със спортни уреди, за да могат учениците активно да спортуват на открито.

Финансирането, което ще получат трите кметства, се доближава до максимално допустимото в конкурса – Шипково (9 881 лв.), Врабево (9 995 лв.) и Черни Осъм (9 990 лв.). И трите проекта ще бъдат реализирани върху терени, които са общинска собственост.

В недалечно бъдеще жителите на Шипково ще могат да се възползват от нов парк в центъра на селото, оборудван с детско комбинирано съоръжение, пейки, кошчета за отпадъци и фитнес уреди по проект „Парк „Васильов“ в село Шипково – любимо място за отмора, физически занимания и социални контакти на малки и големи“.

Проектът на кметството във Врабево „Обичам природата и се грижа за чиста околна среда в нашето селище – реновиране на зона за отдих и занимания на открито в с. Врабево, община Троян“ цели да превърне терен в централната част на селото в място за отдих и игри чрез ремонт на съществуващата люлка и паркови елементи и доставка и монтаж на два комплекта маси за игри с пейки (шах, табла, „Дама“ и „Не се сърди, човече“) .

Целта на предложението, подадено от кметството в Черни Осъм, е да се почисти и облагороди замърсен и неподдържан в момента терен, който се намира на входа на селото, в близост до Троянския манастир. Идеята е върху имота да се изгради 20 кв. м дървена беседка с маса и пейки и да се обособи място за палене на огън на сухо. Около беседката ще бъде оформен зелен парк с информационни табели, описващи историческото  наследство, туристическите обекти, флората и фауната на региона и съдържащи провокативни материали за запазване на чистотата на природата.

Ще бъдат поставени допълнителни съоръжения като кошчета за смет, люлка за деца, стена (фото-рамка), в която всеки да се снима на фона на природен фон и др.  Чрез реализирането на проекта „Изграждане на зелен кът и място за отдих на входа на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч“ жителите и гостите на селото ще се сдобият с още едно приветливо място за почивка и възможност за организиране на пикник.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"