Троянско участие в международно изследване

Тази година в международното изследване PISA -

Програма за международно оценяване на учениците (на английски: Programme for International Student Assessment) взе участие и СУ „Васил Левски“ – Троян, съобщиха от училището.

Включването в изследването става на случаен принцип, като сега извадката обхваща ученици, родени през 2005 година. Троянското участие беше с 67 ученици, от които се явиха 61.

PISA е тест, оценяващ функционалната грамотност на учениците в различни страни по света и умението им да прилагат знанията в практиката. Извършва се веднъж на три години. В теста участват юноши на възраст 15 години. Програмата е разработена през 1997 г., за пръв път е приложена през 2000 г.

Тестът се организира от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) заедно с консорциум от водещи международни научни организации, при участието на националните центрове. Дейността на консорциума се ръководи от Австралийския съвет за педагогически изследвания (ACER) при активното съдействие на Нидерландския национален институт за педагогически измервания (CITO), на Службите за педагогическо тестване на САЩ (ETS), Националния институт за изследвания в областта на образованието (NIER) в Япония, организацията WESTAT (САЩ) и други авторитетни в света на образованието организации.

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

В изследването вземат участие страните участнички в ОИСР, а също тези страни, които си взаимодействат с ОИСР. Броят на такива страни всеки път съществено нараства.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"