Строителството на парк „Лъгът“ започва

Старт на работата по изграждане на парк „Лъгът“ бе даден в снежния 10 март. Старт на работата по изграждане на парк „Лъгът“ бе даден в снежния 10 март. Община Троян

Община Троян започна строителни дейности по проект за обновяване на площи за обществено ползване, финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Проектът включва два обекта в града - обновяване на градинката пред Информационно-културния център (ИКЦ) и изграждане на парк в квартал „Лъгът“.

Основната цел на проектното предложение е създаването на обновена градска среда чрез изграждане на единна система от паркови пространства с обща визия и подобряване на зелената система в града. Наред с това, търсени ефекти са и осигуряването на енергоспестяващо парково осветление и гарантирането на равен достъп до обектите на хора с увреждания.

Изпълнението на първия обект - градинката пред ИКЦ, предвижда изграждане на нов тротоар, който да обхожда паркинга на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще се подмени и асфалтовата настилка по алеите в градинката. В южната част е предвидена площадка за каране на ролери и велосипеди със саморазливна настилка в два цвята.

Ще се оформят кътове с пейки, разположени една срещу друга в зелените площи. В средата на площадката за ролери и велосипеди е предвидена алея с пейки и кът за игра на дама. Паркът ще бъде оборудван с 46 пейки и 26 кошчета за отпадъци. Ще бъде осигурена възможност за достъп на хора с увреждания чрез монтаж на рампа.

Съществуващото парково осветление ще бъде допълнено с нови стълбове за осветление, а старите осветителни тела ще бъдат подменени.

Изпълнител на строително-монтажните дейности, които са на стойност 191 968 лв. с ДДС, е фирма „НСК София“ ЕООД.

Вторият обект - незастроен общински имот в ж. к. „Лъгът“ с площ от около 2 892 квадратни метра, е отреден за градска градина. В близост има нова детска площадка със съоръжения за игра, а много скоро жителите на квартала ще имат и парк с основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки. Ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, ще бъдат поставени кошчета за отпадъци и габиони със седалки. Предвижда се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление.

С избрания по Закона за обществените поръчки изпълнител – „БИЛДТРОН“ ЕООД, Варна, е сключен договор на стойност 187 313 лв. с ДДС.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"