Позиция на Община Троян относно проведения конкурс за управител на Национално изложение - Орешак

С оглед на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата (НИХЗИ) – Орешак ЕООД, като председател на комисията съм длъжна да заявя най-отговорно,

че абсолютно всички 7 членове на комисията са оценили концепцията за развитие на Изложението за тригодишен период на Иванка Джабраилова и представянето ѝ при събеседването с най-високи оценки, като крайната ѝ оценка е значително по-висока от оценките на всички останали участници в конкурса.

В неформалните разговори непосредствено след предаването на оценъчните карти, стана ясно, че всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в  НИХЗИ - с. Орешак.

Розалина РУСЕНОВА

Председател на конкурсната комисия

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"