Проектът за естетизиране на Кооперативния пазар в Троян напредва

Концепция за промяна на облика на Кооперативния пазар в Троян беше утвърдена на среща между общинското ръководство и проектантите от „Ада“ ООД. Заедно със заданието тя ще служи за основа, върху която да се разработи технически проект.

Концепцията, която е плод на тримесечна съвместна работа, решава належащите проблеми на пазара: предоставя ясно разделяне на постоянната търговска част от пространството за временна търговия, необходимо за четвъртъчния пазар; дефинира посоките за автомобилния достъп и режимите на зареждане на търговските обекти; канализира пешеходния поток, като обособява кът за бързо хранене и кът за почивка; и разбира се, предлага нов облик на видно амортизираната материалната част.

Основно желание и цел на екипа е благоустроената пешеходна част да бъде едно от предпочитаните и най-приятни места за отмора и социални контакти, а обемно- пространственото решение за новото покритие да се превърне в емблема за града.

Важен акцент в бъдещата строителна инициатива е, че реализацията ще се извърши на етапи. Това ще даде възможност четвъртъчният пазар да не преустановява дейността си. Ще се предоставят временни решения за изместване на функциите във всяка една фаза. В голяма степен масивният сграден фонд ще се запази и сегашните наематели на пазара (ресторантьори и търговци) ще имат възможност да подновят мястото си в една модерна, инфраструктурно много по-добре обезпечена и значително по-привлекателна за клиентите среда. Етапното планиране ще осигури възможност и за етапно финансиране.

През следващата 2022 година ще се търсят средства за започване на първа фаза от планираните дейности.

Обща цел е в най-кратък срок троянци да се радват на нов разпознаваем и предпочитан Кооперативен пазар, който да привлича нови търговци, да осигурява калейдоскоп от събития като еднодневни тематични изложения, фермерски пазари, представяне на гостуващи и местни производители и същевременно да бъде любимо място за покупки, отмора и посещение.

 

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"