Факултет по ветеринарна медицина разкриват в МУ-Плевен

Ректорът на МУ – Плевен, троянецът проф. Добромир Димитров (вторият отляво надясно), и колегите му представиха идеята си за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина във висшето училище. Ректорът на МУ – Плевен, троянецът проф. Добромир Димитров (вторият отляво надясно), и колегите му представиха идеята си за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина във висшето училище. Снимка: zetramedia.com

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) е изготвил проект за разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети факултет - по ветеринарна медицина, който включва изграждане на нов учебен корпус и разкриване на нова специалност – ветеринарна медицина. Това е съобщило на пресконференция вчера ръководството на университета.

Оттам са припомнили още, че обучението по ветеринарна медицина се осъществява само на две места в страната – в Тракийския и в Лесотехническия университет. Приемът е недостатъчен, а търсенето надвишава предлагането на ветеринарни лекари. Висшите училища, предлагащи обучение по ветеринарна медицина, са локализирани в Западна и Южна България, което не покрива нуждите на Северна България от ветеринарни лекари.

В плевенска, а и в съседните области от години се наблюдава тенденция за застаряване на лекарите и нужда от все повече млади ветеринарни специалисти за осъществяване на граничен контрол, като инспектори към Българската агенция по безопасност на храните, както и като лекари, ангажирани в здравеопазването на продуктивните животни и животните за компания.

Факт е, че 60% от практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари са в пенсионна или в предпенсионна възраст, като на национално нива процентът е 50. От друга страна, секторът за обслужване на животни компаньони все повече се развива и също изисква млади специалисти.

„Ветеринарна медицина“ е специалност от регулираните професии от професионално направление „Ветеринарна медицина“, обучението е с продължителност 5 и половина учебни години и води до придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „ветеринарен лекар“. Приемането на студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по биология или чрез оценката от държавен зрелостен изпит по биология. Голяма част от дисциплините в учебния план на ветеринарната медицина се изучават и преподават в МУ-Плевен.

Практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина ще се провежда в университетски клиники и лаборатории, в учебно-опитни стопанства, в частни ветеринарно-медицински клиники, както и в предприятия за добив, преработка и търговия с храни от животински произход, като ще се осигурява чрез сътрудничество между висшето училище и Българската агенция за безопасност на храните.

Учебният корпус на бъдещия Факултет по ветеринарна медицина към МУ-Плевен ще бъде изграден на нов терен, заедно със студентско общежитие и спортен комплекс. Проектирането, изграждането и обзавеждането на новия факултет ще бъде финансирано със собствени средства на висшето училище, с помощта и на външни източници на финансиране.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"