Донка Михайлова – кмет на община Троян: През 2021 година изпълнихме най-амбициозната до момента строителна програма

- Г-жо Михайлова, Троян изпрати една забележителна година, в която постиженията съперничат на направеното през юбилейната за града 2018-та. Кои от тях бихте откроили като най-значими за хората, за развитието общината? Кои Ви струваха най-много усилия? Кои Ви донесоха най-голямо удовлетворение?

- Както казва Екзюпери „най-същественото е невидимо за очите“. Мисля, че най-сериозният резултат през годината са решенията, свързани с управление на отпадъците, които в голямата си част останаха скрити за гражданите. За пръв път споделям публично, че едва ли не бяхме пред риск от изчерпване на капацитета на Депото за твърди битови отпадъци и пред ново увеличение на такса битови отпадъци. В резултат на енергични действия, добра организация и успешни инициативи по привличане на национално и европейско финансиране успяхме да изградим 90% от нова клетка на депото за отпадъци, да построим и пуснем в експлоатация сепарираща и компостираща инсталации, да започнем системни действия на разделно събиране на отпадъка при източника. Това беше сериозно усилие и резултатът естествено ми носи удовлетворение. А той е запазване на размера на таксата за бизнеса и за гражданите в една трудна година и трайни решения за години напред за ефективно решение на поредната важна комунална услуга за хората.

През 2021 г. изпълнихме най-амбициозната до момента строителна програма. Работихме сериозно за енергийна ефективност на частни и публични сгради и към момента завършени или в различен етап на изпълнение са 11 многофамилни жилищни сгради и читалището в Орешак, удовлетворихме абсолютно всички очаквания за инвестиции в училища и детски градини, увеличихме трикратно средства за нуждите на малките населени места в общината. Предприехме важни стъпки за разрешаване на транспортните проблеми на града чрез ремонт на възлови улици. В партньорство с АПИ реконструирахме входа и изхода на града и изградихме нов мост над р. Бели Осъм.

- С какво 2021-ва се различаваше от 2020 година?

- С това, че някак си свикнахме с рисковете на здравната криза и по-спокойно и рационално работихме по решения, свързани със здравето, заетостта и доходите на хората. В тази година по-балансирано работихме така, че да поддържаме живота в общината в неговата нормалност, а и духа на хората в условията на социална изолация. Разбира се, няма как да сме спокойни тогава, когато местата в болниците са на изчерпване, когато оценяваме последствията от неприсъственото обучение за учениците, когато проследяваме ръста на цените, който е убийствен за бизнеса и за бюджетите на Общината, учебните и социални заведения, когато строителните фирми една след друга се отказват от договори с Общината поради това, че цените на строителните материали растат с дни.

- 2021 година беше специална и лично за Вас – 10 години от началото на първия Ви кметски мандат. Какво място заема това десетилетие в живота Ви? Какви уроци Ви поднесе? Какво Ви даде? Отне ли Ви някои илюзии?

- Това десетилетие е най-трудната и най-смислена част от живота ми. Урокът, който работата ми дава ежедневно е, че когато работиш с почтеност, обич към хората и упоритост, рано или късно резултатите идват. Не винаги, когато си ги очаквал, но идват… Отнетата илюзия е, че ако работиш честно и компетентно, винаги ще бъдеш разбран и ще ти се доверят. Но пък вече имам достатъчно самочувствие и смелост да не се отклонявам от посоката, която дава  перспектива за развитие на общината, каквато хората без управленски отговорности не са длъжни да търсят.

- В края на 2021 г. бяхте отличена за цялостния си принос за развитието на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Как оценявате неговата ефективност? Умее ли държавата ефективно да се възползва от експертизата му?

- Работата ми като зам.-председател на НСОРБ ми отнема много време и усилия – непрекъснато пътуване, срещи с представители на държавната власт на най-високо ниво, системна работа, най-често нощем след приключване на работния ми ден, за подготовка на срещи и отстояване на широк кръг каузи, за които трябва да съм добре подготвена. Но тази работа ми носи удовлетворение и ми дава смисъл. Мисля, че в последните две години постигнахме резултати и членовете на организацията го оценяват. Само няколко примера от последната година – защитени 100 млн. лв. в актуализацията на бюджета за КОВИД-мерки, включени допълнително 100 млн. лв. в Плана за устойчивост за улично осветление, оставени на разположение на общините отчисленията по Закона за управление на отпадъците до края на годината. Зад всяко от тези числа стоят решения на проблеми на хората във всяка една от 265-те общини в страната. Мисля, че държавата все повече ни чува. Факт е финансовата децентрализация, която е наша кауза, вече е част от коалиционното споразумение на новото правителство. 

- Неотдавна бяхте на делово посещение в Истанбул, което ме подсеща за побратимените градове на Троян. Как се развиват отношенията ни с тях – КОВИД като че ги вкара във „фризера“?

- Взаимоотношенията ни с побратимените градове се ограничават до размяна на писма с цел взаимна информираност за развитието на градовете ни и поддържане на контактите. Планиран обмен на посещения с Кашира и Виньо на Сена беше осуетен поради задълбочаване на втората и трета вълна на КОВИД кризата. Възнамерявам в началото на годината да инициирам редовна онлайн комуникация и да обсъдим с колегите кметове как продължаваме взаимодействието си в тази обстановка. 

- През изминалата година Общината администрира 24 проекта за около 19 млн. лева. Каква проектна активност се очертава пред Троян през настоящата година?

- Имаме да довършваме 13 проекта от настоящия програмен период. Сред тях са проекти за енергийна ефективност на сгради, изграждане на три нови социални услуги, оказване на социални услуги по домовете на хората. Продължаваме подкрепа на възрастни и хора с увреждания в домовете им. В условията на здравна криза всеки ден ние влизаме в 809 дома на хора в нужда, тази подкрепа ще продължи и през новата година. Ще подпишем два нови договора за частична реконструкция на парк „Къпинчо“ и партньорство на Дружество „Традиция“ за изграждане на музейна сбирка в къщата на Спас Балевски. Чакаме с нетърпение да започнем работа по Плана за възстановяване и устойчивост. Готови сме с проект за подмяна на уличното осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм. През годината ще започнем работа по проекти за енергийна ефективност на публични и частни сгради в цялата община. Сериозно обмисляме цялостна общинска политика по зелената сделка, вкл. собствено производство на електроенергия от възобновяеми източници. Готвим се за изграждане на нови СТЕМ-кабинети в училищата, създаване на фонд „Култура“ със значително увеличение на средствата в него.

- Кои ще са акцентите на общинския Бюджет 2022 и как ще отрази запазването на ставките на неимуществените данъци и такса битови отпадъци (ТБО)?

- Изкуственото задържане на ТБО и това, че вече десета година не вдигаме имуществени данъци ограничава размера на разполагаемите средства в бюджета и съответно обема на дейностите, които можем да извършим. Обратно на разпространеното мнение, Община Троян поддържа данъчни ставки под средните за страната. Едно от най-отговорните управленски решения за местната власт е намирането на баланс между приходите в бюджета, които идват основно от данъци, и отговорите на обществените потребности чрез разходите в бюджета. Мисля, че намираме разумен баланс, недостигащите средства набавяме с успешно привличане на средства по проекти.

В следващия бюджет ще се съсредоточим към изграждане на Многофункционалната спортна зала, към няколко важни комуникационни решения – изграждане на улица „Мир“, водеща към залата, реконструкция на ул. „Раковски“ и ул. „Незабравка“, изграждане и реконструкция на тротоари, облагородяване на обществени пространства в селата и града. Както всяка година ще изпълня поетия с управленската програма ангажимент за ежегодно нарастване на средствата за спорт и култура. Ще заложим средства за подготовка на проекти, за които ще търсим европейско финансиране в новия програмен период. 

- Как виждате Троян след една година? Към какво са насочени най-смелите Ви очаквания и с какво са свързани най-големите рискове? Какво си пожелавате за себе си?

- Знам, че ще продължат инвестициите в производствени сгради и обекти за обществено обслужване. Убедена съм, че бизнесът ще се справи с кризата, а работните места на хората са гарантирани. Ежедневно следя и подкрепям инвестиционните намерения в производствени и търговски обекти. Впечатляващи са инвестициите в „ТЕВА“, „Калинел“, „БАЛКАНТРЕЙД“, „ФИТОФАРМА“ ООД, „Биопрограма“ ЕАД и др. Впечатляваща е инвестицията в Ритейл парка, която изгражда в Троян най-голямата зона за търговия на дребно в района. През миналата година туризмът постигна едни от най-добрите си резултати в последните десет години. Очакванията ми са тенденцията за повече инвестиции в производствени мощности и повече туристи да продължава, а доходите на хората да растат с по-сериозни темпове.

Страховете ми са свързани с петата вълна на КОВИД-кризата. Не бих искала да броим свободни места в болниците, тревожа се ще издържи ли на натоварването персоналът, не искам да губим повече хора. Затова очаквам гражданите да вземат разумни и ефективни мерки за предпазване от заболяването. Аз съм убедена, че ваксинацията е такава мярка. Тези, които не приемат тази логика, би следвало да спазват особено строго мерките за превенция.

С особено вълнение очаквам през тази година щастливо събитие в личен план. Пожелавам си семейството ми да го изживее с радост. 

- Вашето послание към жителите на община Троян?

- Ако бъдем по-добри един към друг, ще живеем по-щастливо и ще постигаме повече. Желая във всеки троянски дом да има обич, топлина и разбирателство и повече поводи за радост и усмивки. Нека през новата година бъдем заедно в усилията си общината ни да се превръща във все по-добро място за живот.

ЗДРАВА, ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА НОВА 2022 ГОДИНА!

Интервюто взе Румяна МОКАНОВА

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"