Общество

На своето февруарско заседание троянските общински съветници единодушно подкрепиха предложения от кмета Донка Михайлова проектобюджет за 2021 г. и отчета за изпълнението на Бюджет 2020.
До 1 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.
Наематели, които са санкционирани за нарушаване на противоепидемичните мерки, няма да могат да се възползват от преференцията Кметът на община Троян Донка Михайлова предложи, а Общинският съвет прие продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечните наеми по действащите…
Единият е за обновяване на алеи и кътове за отдих в парк „Капинчо“, а другият е инициатива на Дружество „Традиция“ за туристическа атракция „Балканци“ Община Троян е подала проектно предложение за ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Капинчо“…
Скъпи приятели, вече можете да откриете вестник „Троянски глас“ и в интернет пространството. Той разполага със свой сайт: glas.troyan.bg както и с fаcebook страница: Вестник Троянски Глас.
От 15 февруари се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5-ти до 12-ти клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нареди в своя заповед (№ РД-01-98/14.02.2021 г.) министърът на здравеопазването проф.…
Дора ЦВЕТКОВА „Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 50-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в…
Почти една четвърт от анкетираните над 81% от родителите на децата от предучилищна и училищна възраст в Ловешка област са изразили съгласие децата на бъдат изследвани с антигенни тестове. Това съобщи в петък, 12 февруари, началникът на Регионалното управление на…
В Троян се провежда планово измерване на основните показатели за качество на атмосферния въздух. Мобилната автоматична станция, която е под контрола на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Плевен, измерва концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден…
Специализиран сензорен кабинет за психо-социална рехабилитация ще бъде изграден в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Ресурсни учители, психолози и педагогически съветник ще работят в него с децата и учениците със специални образователни потребности.

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"