Общество

Наематели, които са санкционирани за нарушаване на противоепидемичните мерки, няма да могат да се възползват от преференцията Кметът на община Троян Донка Михайлова предложи, а Общинският съвет прие продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечните наеми по действащите…
Единият е за обновяване на алеи и кътове за отдих в парк „Капинчо“, а другият е инициатива на Дружество „Традиция“ за туристическа атракция „Балканци“ Община Троян е подала проектно предложение за ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Капинчо“…
Скъпи приятели, вече можете да откриете вестник „Троянски глас“ и в интернет пространството. Той разполага със свой сайт: glas.troyan.bg както и с fаcebook страница: Вестник Троянски Глас.
От 15 февруари се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5-ти до 12-ти клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нареди в своя заповед (№ РД-01-98/14.02.2021 г.) министърът на здравеопазването проф.…
Дора ЦВЕТКОВА „Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 50-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в…
Почти една четвърт от анкетираните над 81% от родителите на децата от предучилищна и училищна възраст в Ловешка област са изразили съгласие децата на бъдат изследвани с антигенни тестове. Това съобщи в петък, 12 февруари, началникът на Регионалното управление на…
В Троян се провежда планово измерване на основните показатели за качество на атмосферния въздух. Мобилната автоматична станция, която е под контрола на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Плевен, измерва концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден…
Специализиран сензорен кабинет за психо-социална рехабилитация ще бъде изграден в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян. Ресурсни учители, психолози и педагогически съветник ще работят в него с децата и учениците със специални образователни потребности.
Инспекторите от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) –Ловеч, са извършили 30 насочени проверки на обекти с обществено предназначение в градовете Ловеч и Троян и в няколко села от областта във връзка със спазването на заповедите на министъра на здравеопазването.
 25 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са постъпили в Община Троян през 2020 г., сочат данните от годишния доклад на местната администрация по темата. Техният брой се е увеличил над два пъти спрямо 2019 г., когато…

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"