Нови цени на водата в Троян от 1 юни

“В и К Стенето” ЕООД, Троян, обявява, че с решение № БП-Ц-6/31.05.2022 г., КЕВР гр. София, утвърждава, считано от 01.06.2022 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К – Стенето" ЕООД, гр. Троян, както следва:

  1. Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,414 лв./куб.м
  2. Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,158 лв./куб.м
  3. Цена на услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови и приравнените към тях потребители - 0,476 лв./куб.м

- за промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,548 лв./куб.м

степен на замърсяване 2 – 0,810 лв./куб.м

степен на замърсяване 3 – 1,105 лв./куб.м

  1. Доставяне на вода на друг В и К оператор – 0,890 лв./куб.м

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"