МБАЛ – Троян обявява конкурс за началници на отделения

На основание чл.90 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Началник КДС „Клинична лаборатория”
 2. Началник КДС „Микробиологична лаборатория”
 3. Началник отделение „Образна диагностика“
 4. Началник отделение „Обща и клинична патология”
 5. Началник отделение „Отделение по хемодиализа”
 6. Началник отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 7. Началник отделение „Анестезиология и интензивно лечение”
 8. Началник отделение „Хирургия”
 9. Началник отделение „Акушерство и гинекология”
 10. Началник отделение „Вътрешни болести”
 11. Началник отделение „Педиатрия”
 12. Началник отделение „Нервни болести”

 Изисквания:

 1. Висше медицинско образование.
 2. Придобита основна специалност по профила на отделението и втора профилна /където се изисква/:
 • за отделение „Вътрешни болести”;
 • за отделение „Хемодиализа”.
 1. Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й.

Начин на провеждане на конкурса:

 1. Оценка на предварително изготвен проект на тема:

 „Програма за развитие и управление на отделението/лабораторията/ за период от три години. Медицински стандрати. Качество на медицинското обслужване. Икономическа ефективност”

и

 1. Събеседване по проблемите на управлението.

 Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурса;

2.Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;

3.Диплом за призната основна специалност и втора профилна специалност /където се изисква/ - нотариално заверено копие;

4.Професионална автобиография;

5.Препис – извлечение от трудова книжка;

6.Свидетелство за съдимост;

7.Писмен проект по поставената тема /в 3 екземпляра/.

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

1.Проверка на документите за съответствие с определените изисквания.

2.Оценка на представения проект и събеседване.

Документите се представят в срок до 16,00 часа на 9 декември 2022г. при техническия сътрудник на управителя на „МБАЛ-Троян” ЕООД в два запечатани плика:

        -  I-ви за  документите – надписан с трите имена, адрес и тел. за връзка;

        - II-ри за писмените проекти, като същият плик е ненадписан и се поставя в надписания плик с документите.

 Телефон за справки: 0670/ 62019,64936 в.344

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"