"Общински пазари" ЕООД - Троян набира оферти

Набира оферти от фирми за демонтаж на Метален навес, находящ се на Централен пазар, гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №49, и монтаж на същия върху терен, находящ се на Зеленчуков пазар №2 (бивш Животински пазар) с адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска“ № 3.

Срок на подаване на офертите до 05.03.2023 г.

За информация: тел. 0889 43 66 00 и 0879 81 62 92

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"