ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Екипът на Местна инициативна група (МИГ) „Троян, Априлци, Угърчин“ има удоволствието да ви покани на Информационна конференция, в рамките на проект „Открий го! Местното вино“. Събитието ще се проведе на 30 август (сряда) 2023 г. от 11:00 часа в зала „Форум“ на Народно Читалище „Наука – 1870 г“, гр. Троян, пл. "Възраждане.

Целта на Конференцията е да ви запознаем с резултатите на проект „Открий го! Местното вино“ и да обсъдим с вас следващи стъпки за постигане на устойчивост на проекта.

Основна цел на Проект № BG06RDNP001-19.355-0013: „Открий го! Местно вино“: Представяне на винопроизводството и винената култура на териториите на партньорите по проекта за повишаване на тяхната разпознаваемост и привлекателност на национално и международно ниво.

            Бенефициент: МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“; Партньори: МИГ „Девня - Аксаково“, МИГ „Перущица - Родопи“

            Обща стойност на проекта: 568 038.99 лева; Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 568 038.99 лева

            Европейско финансиране: 511,235.09 лева  Национално финансиране: 56,803.90 лева

            Обща стойност на проекта на партньора: 192,570.76 лева

            Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ на партньора: 192,570.76 лева

            Начална дата на проекта: 14.03.2022 г.                                       Крайна дата на проекта: 14.09.2023 г.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"