Обявление за обществено обсъждане по чл.127, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, Росен Момчилов Дурльов  уведомява, че е изработен и е предмет на обществено обсъждане Проект за изменение на ОУП на община Априлци и ПУП – ПРЗ в обхват част от поземлен имот с идентификатор 23621.7.7 по КК на село Драшкова поляна, община Априлци.  Конкретно инвестиционно намерение „Изграждане на жилищна сграда”.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.10.2021 г. ОТ 13.00 часа В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ, ЕТ. 2, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АПРИЛЦИ.

За контакти Росен Момчилов Дурльов – тел.: 0876459469

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"