Статии с етикет: Общински пазари Троян

„Общински пазари“ ЕООД – Троян, информира своите клиенти за прекъсване на електрозахранването в района на Централен пазар, Стоково тържище и Зеленчуков пазар №2 в Троян в периода:

Публикувана в Новини

„Общински пазари“ ЕООД информира гражданите, че във връзка с изпълнението на проект „Естетизиране на облика на общинския пазар в гр. Троян и инфраструктура – етапно строителство“ започна демонтаж на метален навес над маси – зеленчуков пазар.

Публикувана в Новини

Набира оферти от фирми за демонтаж на Метален навес, находящ се на Централен пазар, гр. Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №49, и монтаж на същия върху терен, находящ се на Зеленчуков пазар №2 (бивш Животински пазар) с адрес: гр. Троян, ул. „Опълченска“ № 3.

Публикувана в Обяви

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №2 от 04.01.2023 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните обекти собственост на дружеството:

Публикувана в Обяви

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед №1  от 04.01.2023 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните обекти:

Публикувана в Обяви

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед № 34 от 04.11.2022 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД-Троян

Публикувана в Обяви

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и  сдруженията  с нестопанска цел и Заповед № 33  от 04.11.2022 г. на управителя на “Общински пазари” ЕООД- Троян

Публикувана в Обяви

Със заповед на министър-председателя зам. областният управител Росен Веселинов по негова молба е освободен от поста, считано от днес, 17 октомври. Пак от днес той поема след спечелен конкурс управлението на „Общински пазари“ ЕООД - Троян.

Публикувана в Новини

Комисията по конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД – Троян, който се проведе в три етапа на 1 и 2 септември, класира на първо място Росен Веселинов. Освен бившият управител на дружеството и настоящ заместник-управител на област Ловеч, документи бяха подали още двама кандидати – Иван Семерджиев и Ралица Христова.

Публикувана в Икономика

На 27 април се проведоха вторият и третият етап на конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД, Троян, а именно: представяне на разработената от допуснатия кандидат концепция за развитие на дружеството за срок от 3 години и събеседване, включващо въпроси по представената концепция и по нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др. 

Публикувана в Новини
Страница 1 от 2

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"