Обяви

На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №2 от 04.01.2023 г. на управителя на…
На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №1 от 04.01.2023 г. на управителя на…
На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед № 34 от 04.11.2022 г. на управителя…
На основание чл.18 ал.2 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед № 33 от 04.11.2022 г. на управителя…
На основание чл.90 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за длъжността: Главна медицинска сестра
На основание чл.90 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за следните длъжности:
“В и К Стенето” ЕООД, Троян, обявява, че с решение № БП-Ц-6/31.05.2022 г., КЕВР гр. София, утвърждава, считано от 01.06.2022 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К – Стенето" ЕООД, гр.…
На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №3 от 03.02.2022 г. на управителя на “Общински…
Община Троян, пл.”Възраждане” № 1 На основание на Заповед № 118 от 04.02.2022 година на Кмета на Община Троян
На основание чл.12 от Наредба №3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел и Заповед №42 от 25.10.2021 г. на управителя на “Общински…

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"