Отпадат допълнителните ограничения, въведени от РЗИ - Ловеч

Считано от 00:00 часа на 21.02.2022 г. (понеделник) се преустановява действието на Заповед №РД-01-29/03.02.2022 г. на РЗИ – Ловеч, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, с което отпада ограничението за използване до 50% от капацитета за обектите и дейностите с подхода „Зелен сертификат“. Отпада и изискването за преустановяване на присъствения учебен процес за учениците от V до XII клас.

Остават в сила действащите ограничения по Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването, изменена със Заповед №РД-01-991/02.12.2021г. и Заповед №РД-01-88/15.01.2022г., които визират наличие на „зелен сертификат“ за функционирането на обекти и видове дейности, както и разрешен присъствен учебен процес за всички ученици след тестване съгласно Насоките на МОН. Разрешени са плановият прием и плановите операции в болниците.

Източник: РЗИ - Ловеч

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"