Пробите на питейната вода в Троян съответстват на изискванията за качество

Във връзка с изтекла информация за евентуално замърсяване на водата във водопреносната мрежа на община Троян и поетия ангажимент от кмета Донка Михайлова беше извършено извънредно изследване на проби на питейни води от града. Пробите са взети от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч, в СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян, многопрофилната болница и детска градина „Здравец“.

Резултатите вече са готови и място за тревога и притеснение у гражданите няма. „Всички проби съответстват на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“, съобщиха от местна администрация - Троян.

Сертификатите за контрол се съхраняват при еколозите на Община Троян. Общината продължава да настоява пред ВиК “Стенето” и пред неговия собственик - Общински съвет – Троян, за решение на хроничните проблеми на водоснабдяването, които многократно са поставяни.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"