Безплатни прегледи за ранно откриване на сърдечни заболявания в Троян и Ловеч

Във връзка с изпълнение на дейностите за 2023 г. по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. Регионална здравна инспекция – Ловеч, е сключила договори с медицинските центрове в Ловеч и Троян за извършване на следните дейности за ранно откриване на сърдечни заболявания:

  1. Извършване на скринингови прегледи на лица над 18 г., включително с измерване на артериално налягане, изчисляване и оценка на Индекса на телесна маса и провеждане на изследвания съобразно утвърдената нормативна уредба в зависимост от възрастта на лицето.
  2. Извършване на допълнителни консултации и изследвания от специалист кардиолог на лица измежду лицата по т. 1, подбрани по критерий „висок риск“.

Кампанията е безплатна за желаещите и продължава от 18 септември до 20 ноември 2023 година.

Прегледите ще се извършват по предварително обявен от лечебните заведения график и след предварително записване на телефони:

Медицински център – Троян: 0670/60732

Медицински център – Ловеч: 068/677 238.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"