Белодробната болница в Троян ще отбележи Световния ден за борба с ХОББ

Специализираната болница за активно лечение на белодробни заболявания в Троян ще отбележи Световния ден за борба с хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) с кампания под мотото “Дишането е живот – действайте навреме” от 13 до 17 ноември.

В програмата на кампанията са включени следните инициативи:

- Безплатни прегледи на пациенти в риск за ХОББ: пушачи, работещи в запрашена среда, лица с чести белодробни инфекции и с генетична обремененост;

- Безплатни консултации за пациенти с доказана ХОББ;

- Обучение на пациенти, ползващи инхалаторна терапия – на 16 ноември от 11:30 часа;

- Безплатно изследване на дишането със спирометър за всички желаещи да проверят състоянието на белите си дробове.

Прегледите, консултациите и изследванията ще се извършват всеки работен ден от 07:30 до 14:30 часа в приемните кабинети на БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА – ТРОЯН, в периода на кампанията.

За информация и записвания в Белодробна болница-Троян

0670/6 27 01

0670/6 27 02 вътр. 111 и 114

0670/6 49 85

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"