Предприемат мерки за превенция разпространението на коклюш в община Троян

По инициатива на общинската администрация и общинската многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) на 23 април в Троян се проведе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата и детската ясла в общината. Темата на колегиума беше: „Мерки за превенция срещу разпространението на коклюшната инфекция сред децата в организираните детски контингенти – детска ясла и детски градини и в училищата“.

Д-р Антоанета Панджарова – лекар педиатър, началник на детското отделение в троянската болница, представи подробна информация за заболяването коклюш: ранни симптоми, инкубационен период (средно 7-10 дни), стадиите в развитието на инфекцията, усложненията, до които може да доведе и какво е направено за профилактиката на заболяването в национален мащаб чрез Националния имунизационен календар.

Медицинските специалисти споделиха предприетите от тях действия – преглед на имунизационните паспорти на децата и учениците, провеждане на засилен сутрешен филтър и дезинфекция в детските заведения и училищата.

Общинската администрация предостави на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини, училищата и детската ясла информационни материали за заболяването, които да се разпространят сред родителите.

Допълнителна информация за коклюш (магарешка кашлица), информация за ваксините в България, за схемите и начина на тяхното приложение, за заболяванията, от които предпазват, както и отговори на най-често задаваните въпроси, може да бъде получена и на специализирания сайт на Министерството на здравеопазването за имунизациите „+МЕН“, достъпен на следния електронен адрес: https://plusmen.bg/, както и на Европейския портал за ваксиниране: https://vaccination-info.europa.eu/bg.  

Източник: ОБЩИНА ТРОЯН     

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"