Промяна в системата на ТЕЛК

В изпълнение на § 38, т. 2 и т. 3 от ПМС № 47 от 13.03.2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ), приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.:

Уведомяваме всички заинтересовани лица по чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето, че считано от 20.06.2024 г. отпада поставянето на гриф „влязло в сила“ на необжалваните експертни решения (ЕР) на ТЕЛК в РКМЕ (Регионална картотека на медицинската експертиза) и се заменя с отбелязване в информационната база данни на влезлите в сила необжалвани ЕР на ТЕЛК.

По тази причина уведомяваме лицата, които имат издадени ЕР на ТЕЛК след 20.05.2024 г. и ще подават заявления за отпускане на пенсионни и социални добавки, да не посещават за заверяване на решенията РКМЕ към РЗИ - Ловеч, а да се обръщат директно към местните и териториални органи на НОИ, Агенция социално подпомагане, НАП, общини и други.

РЗИ - ЛОВЕЧ

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"