Икономика

Национална агенция за приходите повишава сигурността при плащанията с банкови карти в интернет като въвежда двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането.
Въпреки че в момента пролетта изглежда по-скоро символична, официалното й настъпване подсеща, че идва време за строителство и ремонти.
При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми.
В проведено национално проучване от „Прогрес консулт“ по поръчка на Лидл България през февруари 2021 г., на тема
От 17 март до 4 април в Троян се забранява провеждането на пазара за промишлени стоки (т. нар. „четвъртъчен битак“), а се възстановява фермерският пазар.
В днешно време споделените офисни пространства изместват по важност и значимост бизнес инкубаторите от близкото минало. Споделеният офис не е само зона за споделяне на работни места. Това е естествена среда за споделяне на работа, идеи и бизнес. Практиката на…
Изминаха три месеца от раздялата ни с Марин Радевски.
"Български икономически форум" предлага БЕЗПЛАТНО консултиране на всички Троянски фирми
Индикатор на нормално икономическо развитие е непринуденото, обезпечено с внесени и платени данъци и такси, нарастване на разходването на публичните средства. Намаляването на събраните данъци и такси са първи сигнал на промени в съществуващата икономическа среда.
От Община Априлци предоставят възможност за безплатно използване на комбинираната марка „Априлци – душата на Балкана“, съобщи „Ловеч прес“. Тя е регистрирана от общинската администрация в Патентното ведомство в последните месеци на миналата година, валидността й е 10 години.

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"