Протест! Служителите на Музея на занаятите в Троян и на Природонаучния музей в Черни Осъм обявяват неефективна стачка

Това съобщи днес, 12 февруари, председателят на синдикална секция към синдикат „Подкрепа” на Музей на занаятите - Троян, Мариела Шошкова. В писмо до медиите, подписано от г-жа Шошкова, се заявява следното:

Уважаеми дами и господа,

В качеството ми на председател на синдикална секция към синдикат „Подкрепа” на Музей на занаятите Троян, Ви уведомявам, че считано от понеделник 14.02.2022 г. ние, служителите в музея, обявяваме неефективни стачни действия по работните си места, които ще се изразят в поставяне на баджове и разпространение на писма с мотивите за протеста ни. Към нас ще се присъединят и колегите от Природонаучен музей - с. Черни Осъм.

Предлагам на Вашето внимание мотивите за нашия протест, както и писмо, отправено до кмета на Община Троян от директорите на двата музея г-жа Елеонора Авджиева и г-жа Павлина Иванова.

Предупреждаваме, че ако исканията ни не бъдат чути, ще обявим и ефективни действия, като ще оставим затворени нашите обекти по време на национални празници и други официални събития.

В деня на протеста, вместо да затваряме музеите и галериите, ще отворим още по-широко вратите им за всички, за които българската култура има значение.

Заповядайте!

Мариела Шошкова, уредник в галерия "Серякова къща" (обект на Музея на занаятите, гр. Троян)

МОТИВИ ЗА ПРОТЕСТ

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ МУЗЕЯ НА ЗАНАЯТИТЕ, ГР. ТРОЯН  И ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ, С. ЧЕРНИ ОСЪМ

Ние, специалистите в Музея на занаятите и галерия „Серякова къща” – Троян, остро протестираме срещу малкия размер на средствата, предвидени за тяхното развитие в проекта за държавен бюджет за 2022 година!

Увеличението на парите за националните и регионалните музеи и галериите спрямо миналата година е едва с 5%, което е най-ниското увеличение на бюджетите ни до момента. Това се случва във време, когато електрическата ни енергия поскъпна тройно, а всички стоки от първа необходимост - поне двойно.

Силно сме възмутени от тези цифри! Те не говорят, а крещят за обидното и пренебрежително отношение на властта към културата, духа, традициите и историческото наследство на нашия народ. А това означава – и към неговото достойнство, честолюбие и национално самочувствие.    

Основните приоритети, които сега си поставя ръководният екип на Министерството на културата, са достъп до култура, качествен културен обмен на международно ниво, както и опазване и популяризиране на богатото ни културно-историческо наследство. Добри намерения, но всичко това няма как да се случи с предвидените средства в РМС №30 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.

Тези средства са не един или два пъти, а десетки пъти по-малко от средствата, които се дават в много държави от Европейския съюз. А нали именно с тях трябва да се сравняваме?

Засега сравнението сочи недвусмислено: С този бюджет България е обречена на мизерно и срамно съществуване и в културно отношение.

- Заплатите на работещите в музеите висококвалифицирани специалисти - уредници, екскурзоводи, фотографи, са най-ниските от всички категории специалисти с висше образование у нас. Те са около три пъти по-малки от тези на заетите в образователната сфера, макар че и при нас се осъществява образователна дейност и работа с деца.

- С този бюджет е невъзможно е да бъдат изпълнени клаузите от Браншовия договор, влязъл в сила от 1 януари 2022 година, за минималните възнаграждения по длъжности в музеите и галериите и за увеличение на процента за прослужено време.

Доказателства, че на практика в музеите не остават никакви средства за реализиране на същинските им дейности:

- 88,35% от получената държавна субсидия се изразходва за възнаграждения по трудови договори.

- 68% от всички приходи се разпределят за заплати, възнаграждения, осигуровки и др.

- 24,52% от общите приходи отиват за издръжка на музеите

- средно 5,72% представляват капиталовите разходи.

Данните са от анализ, направен през 2019 г. от Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерството на културата:

Недостигът на средства се отразява отрицателно на:

* Същинската музейна дейност – съхраняване, научно-изследователска, експозиционна, популяризаторска, консервационна и реставраторска дейност и т. н.

* Възможността да бъдат откупувани експонати, които са безценни свидетелства за историческото минало на България.

* Сградите на музеите - около 70% от тях не са строени специално за тази цел, а са приспособени.

* Музейните експозиции - повече от 80% от тях са морално и физически остарели.

* Приходите на музеите заради ковид пандемията.

Припомняме някои тъжни факти за състоянието на музеите и галериите у нас днес

-  В 182 музея и галерии работят на щат само 2947 души.

- През 2020 г. посещенията в музеите, съпоставени с 2019 г., са намалели с 58.2%.

- Намалели са и посещенията на чужденци в музеите - с около 1 млн. /с 81.3%/ спрямо 2019 г.

- Средната възраст на специалистите в музеите е 45-50 години.

- В 1/4 от музеите и галериите работят само специалисти, които са на възраст над 35 години.

- Непрекъснато се увеличават разходите за издръжка на музеите - за електроенергия, отопление, за преодоляване на последствията от ковид пандемията, поради инфлацията и др.

Заради всичко това настояваме:

  1. Да бъде увеличен с 50% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на музеите и галериите.
  2. Да бъдат определени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии.
  3. Да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени (извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите) допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло, както е в системата на образованието.
  4. Да бъде въведен допълнителен стандарт за дейност, свързана с попълване на музейните фондове, обновяване на постоянни и временни експозиции, изложби, дигитализация на движими културни ценности и представяни онлайн, издаване на каталози, публикации, музейни известия, рекламни материали и др.,

Обръщаме се към местните медии, депутатите, Община Троян и към цялата общественост: Подкрепете ни! Исканията ни са справедливи и съвсем логични.

Ще ни намерите в музея и галерията. Ще ни познаете по отличителните протестни баджове на реверите.

Протестираме с надеждата, че разумът все пак ще надделее над бездуховното и нискокултурно мислене на доста от нашите властници.

На снимките в галерията:

Музей на занаятите - Троян

Природонаучен музей - Черни Осъм

Галерия "Серякова къща" - Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"