Община Троян кандидатства за ремонт на спортна площадка в НУ „Христо Ботев“

Община Троян се възползва от програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища и подаде проект за обновяване на спортна площадка в Начално училище „Христо Ботев“.

През учебната 2021/2022 г. училището е посещавано от 131 деца в дневна форма на обучение, на възраст от 6 до 10 години, разпределени в 8 паралелки и една подготвителна група от 27 деца.

За своите възпитаници НУ „Христо Ботев“ предлага отлични условия за образование като полага постоянни усилия за поддържане на добра материална база.

Към настоящия момент училището се нуждае от реновиране на съществуващата спортна площадка в двора на училището, в югоизточната част на който има обособено футболно игрище. Настилката от изкуствена трева е компрометирана, а оградата, която е от метални колове и оградна мрежа, е с нарушени покрития и цялост.

Игрището граничи с бетонова настилка на различни нива, ерозирала от атмосферните влияния.

Проектът предвижда ремонт на съществуващото футболно игрище с площ от 180 квадратни метра и обособяване на игрище за народна топка с площ от 170 квадратни метра.

За футболното игрище се предвижда:

-      да се подмени оградата като се монтират нови колове и оградни пана;

-      да се ремонтира настилката, като се положи геотекстил, кварцов пясък и изкуствена трева;

-      да се разчертаят полетата.

За игрището за народна топка се предвижда:

-      да се изравни основата с минерал бетон;

-      да се положи шлайфана бетонова настилка;

-      да се разчертае игрището.

Инвестицията е на стойност 38 942 лв. с ДДС, от които безвъзмездно финансиране от програмата – 34 999 лв. с ДДС и съфинансиране от Община Троян – 3 942 лв. с ДДС.

Основната цел на проекта е насочена към създаване на условия за нормално провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито в училището и пълноценно упражняване на спортните дейности, което е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"