Над 1 160 000 лв. за благоустрояване на троянските села

Кметът на община Троян предлага на общинските съветници 21 села в общината да получават общинско финансиране от 580 000 лева за облагородяване на обществените пространства и ремонт на улици.

Тези средства ще бъдат прибавени към още 580 000 лв., които бяха планирани в бюджета за 2022 г., но не бяха вложени, поради отказ на фирмите изпълнители да подпишат договори в условията на растящи цени.

Средствата са определени съобразно числеността на населението в селата. Обектите за всяко едно от населените места са определени след предложения на кметските съвети. Договорите за средствата за 2022 и 2023 г. са подписани и изпълнението им ще започне с настъпващата пролет.

Предложението ще бъде обсъждано на заседание на Общинския съвет в четвъртък, 23 февруари.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"