Община Троян набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия и извънредни ситуации

Община Троян набира кандидати за попълване състава на местното Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Създадено в началото на 2012 г. в състав от 20 души, днес членовете му са 13. Търсят се още 7 доброволци, за да се попълни съставът му.

Доброволците участват в спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации, в други операции, свързани със защитата.

Кандидатите за доброволци трябва да са дееспособни физически лица, навършили 18 години, клинично здрави, да не страдат от психично заболяване и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Желаещите да се включат в Доброволно формирование – Троян, подават заявление по образец до кмета на общината. Одобрените кандидати сключват граждански договор и преминават курс на обучение.

Лица, навършили 16 години, но ненавършили 18 години, могат да бъдат обучавани за доброволци без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на пълнолетие те стават пълноправни членове на формированието и могат да станат доброволци.

Допълнителна информация кандидатите могат да получат на тел. 0670/68 046 от  Румен Варчев - главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" в Община Троян.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"