Държавата отпуска 1303 лв. за ремонт на военния паметник в Голяма Желязна

Паметникът на загиналите във войните (1912-1945) в Голяма Желязна. Паметникът на загиналите във войните (1912-1945) в Голяма Желязна. Снимка: Община Троян

Областните управители, в качеството им на председатели на областните комисии „Военни паметници“, направиха предложения до Министерството на отбраната за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници, свързани с Балканските войни (1912-1913 г.) във връзка с отбелязването на бележитата годишнина от българската военна история през изминалата 2023 г. За това информираха от пресцентъра на областната администрация в Ловеч.

Всички постъпили предложения са били разгледани и обсъдени от постоянна междуведомствена експертна комисия от Министерство на отбраната и Министерство на финансите за определяне на реда за предоставяне на средства на органите на местното самоуправление, които стопанисват военните паметници.

Във връзка с всичко това с постановление на Министерския съвет № 298 от 13 декември 2023 г. са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово подпомагане за опазване и поддържане на военни паметници в размер на 299 924 лв. Одобрените финансови средства за област Ловеч са в размер на 19 242 лв. и са разпределени както следва :

-      Община Ловеч – финансови средства в размер на 9 099 лв. за ремонт на паметник на загиналите във войните (1912- 1918) в кв. Гозница, гр. Ловеч

-      Община Луковит – финансови средства в размер на 8 840 лв. за ремонт на паметник на загиналите във войните (1912-1945) в с. Беленци.

-      Община Троян – финансови средства  в размер на 1303 лв. за ремонт на паметника на загиналите във войните (1912-1945) в с. Голяма Желязна. 

След извършване на ремонтните дейности общините се задължават да изпратят в Министерството на отбраната отчет и приложен към него снимков материал на паметниците преди и след ремонта.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"