Детската млечна кухня ще работи

В отговор на многобройните запитвания Община Троян информира, че Детската млечна кухня продължава работата си.

Ще бъдат отворени и зареждани по график и раздавателните пунктове в троянските детски градини „Буковец“ и „Мир“, както и този в Орешак. Централният раздавателен пункт в Троян ще работи с удължено работно време - от 11.00 до 13.00 часа.

Ръководството на общината внимателно търси баланса между подкрепата за младите семейства с деца в ясли и детски градини и възможните здравни рискове. При промяна в обстоятелствата, налагаща временно затваряне на кухнята, ползвателите ще бъдат уведомени своевременно.

Екипът на Детска млечна кухня – Троян и Община Троян призовават за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, включително и поддържане на необходимата дистанция от 1,5 метра между потребителите!

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"