Акценти от изпълнението на строителната програма на Община Троян

Бъдещият паркинг зад АИР-а в Троян ще осигури нови 46 паркоместа. Бъдещият паркинг зад АИР-а в Троян ще осигури нови 46 паркоместа.

В редовната пресконференция на кмета на община Троян Донка Михайлова, дадена на 11 май, участва и шефът на дирекция „Строителство“ в местната администрация инж. Николай Райковски, който представи акценти от изпълнението на общинската строителна програма.

  1. Реконструкция на общински път LOV 1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“) заедно със съоръженията и принадлежностите към него

След като в средата на март беше открита строителната площадка, започна реализирането на обекта. На терен бяха доставени всички материали и техника, необходими за строителството. Към настоящия момент, въпреки лошото време, темповете на строителство са добри. Работи се активно в участъка от първия етап на проекта с дължина 900 м, до кръстовището с ул. „Данчо Василешки“. Изпълнени са 90% от предвидените в проекта строителни дейности в участъка в зоната на тротоара. Демонтирани са старите бордюри и тротоарни настилки, след което са изпълнени основата и монтажните работи. В десния тротоар, който проектът предвижда да стане споделено пространство за пешеходци и велосипедисти, с червени плочи се изгражда и трасе за каране на велосипеди. В лявата тротоарна площ са обособени джобове за контейнери и 26 карета за засаждане на нови дървета.

Фирмата, изпълняваща обекта, е „Пътприбор“ ООД, София.

  1. Изграждане паркинг в кв. 513 (бивш кв. 303 зад АИР)

В края на март започна и изграждането на един дългоочакван проект от жителите на гр. Троян. Фирмата изпълнител е „Парсек груп“ ЕООД, София. Към настоящия момент са изпълнени основният обем изкопни работи и са изградени 70% от заложените в проекта подпорни стени. През месец май ще продължи изграждането на останалата част от стените, като очакванията са да се започне и изграждането на основата от трошен камък. Инж. Райковски припомни, че с реализирането на проекта ще бъдат осигурени нови 46 паркоместа в централна градска част. Срокът за реализиране на проекта е 240 календарни дни.

  1. Многофункционална спортната зала – етап 3

На 23 март официално беше открита строителната площадка, което даде възможност за започване на строителството. За съжаление към настоящия момент дъждовното време не позволява стартиране на работата. Фирмата изпълнител премахна дървесната растителност, като при подходящо време следва извозването и започване на изкопните работи.

Фирмата, изпълняваща обекта, е „Строймонтаж“ ЕООД, Пазарджик.

  1. Ремонт (изкърпване и преасфалтиране) на улична мрежа в гр. Троян

През изминалия месец, с подобряване на времето, започна работата по текущия ремонт на уличната мрежа в града. До момента е положена нова асфалтова настилка 5 200 квадратни метра и настилка с минералбетон 1 150 кв. метра. По-големите участъци, в които са изпълнени ремонтите, са: участък от улица в ж.к. „Лъгът“, участък от ул. „34-ти Троянски полк“, ул. в кв. „Райковско“, подходи към общинската болница, участък от ул. „Стою Комитата“, кръстовище при поликлиника и др.

  1. Ремонт на тротоари в гр. Троян

Положената нова тротоарна настилка е 840 кв. м, в т.ч. 643 кв. м с бетонови плочи и 1197 кв. м с асфалтова настилка. Поставени са и 242 м бетонови бордюри и 34 м градински бордюри. Ремонтирани са: участък от ул. „Симеон Велики“, цялата улица „Ангел Кънчев“, участък от ул. „Ген. Карцов“, блок „Хисар“ и др.

Фирмата, изпълняваща ремонтите на уличната мрежа и на тротоарите, е „Пътприбор“ ООД, София.

  1. Ремонт на улици и тротоарни настилки в населените места на територията на община Троян

Ремонтите по населените места ще бъдат изпълнени по две обособени позиции от фирмите „Пътприбор“ ООД, София и „Пътища“ ЕООД, Велико Търново. Към момента е изпълнен ремонтът на площадното пространство в с. Голяма Желязна от фирма „Пътища“ ЕООД.

  1. Център за грижа за лица с различни форми на деменция в с. Добродан

Съществуваща общинска сграда в с. Добродан се преустроява с цел да се осигури възможност за настаняване на лица с различна форма на деменция в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е за 15 лица.

Предвидено е вътрешно преустройство, външно укрепване, ремонт на покрива, подмяна на дограма, топлоизолационни работи, изграждане на достъпна среда и обновяване на дворното пространство.

Изпълнени са всички демонтажни работи. Взети са размери и се изработва новата дограма. Работи се по укрепване на сградата, ремонт на покрива - включително покриване с нови керемиди, монтаж на вътрешни преградни стени и полагане на канализационни тръби.

Изпълнител е строителната фирма „Елит МХ“, Ловеч с управител Христофор Христов. Срокът на изпълнение е 18 месеца.

  1. Аварийно укрепване на участък от общински път LOV 1140, Орешак – Черни Осъм

В допълнение на информацията, която Община Троян е представяла досега, директорът по строителството каза, че към настоящия момент за укрепване на участъка е изготвен технически проект за изпълнение на два етапа на строителство. Първи етап: аварийно укрепване на разрушената част от подпорната стена и възстановяване на пътя и втори етап с цялостно укрепване на участъка с приблизителна дължина 120 метра.

Проектната документация е съгласуване с всички институции като са издадени разрешение за ползване на воден обект от БДДР – Плевен, и разрешение за строеж. Сключени са договори с фирми за строителство и строителен надзор, което позволява строителството да започне. „Големият проблем, който не позволява това да се случи, са високите нива на водата в реката и дъждовното време. Поради спецификата на обекта и предстоящите дейности в речното корито строителството може да започне, след като водното ниво спадне и се задържи за определен период от време. Едва тогава ще е възможно да бъдат изпълнени всички дейности в речното корито - възстановяване на дигата, изкопи, подложен бетон, армировка, кофражи, бетонови работи“, обясни Николай Райковски и в заключение добави: „Общинската администрация е наясно с неудобствата, които изпитват всички живущи и преминаващи в района на обхода. Също толкова неудобства и загуби търпи и бизнесът, който използва тежкотоварни автомобили за своята дейност.   Уверяваме ви, че се прави всичко възможно максимално бързо проблемният участък да бъде укрепен и движението да се нормализира“.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"