Анкетно проучване на сдружение "Троян в бъдещето"

В изпълнение на инициативата по проект „Права и ценности на ЕС“ екипът на Сдружение "Троян в бъдещето", стартира провеждане на анкетно проучване относно нагласите на широката общественост по идентифицирания в инициативата проблем.

Анкетата ще се проведе на принципа на избор на отговор. Предвидено е бъдат анкетирани минимум 100 бр. респонденти (10% на хартиен носител и 90% онлайн). Подготвени са експертно подбрани въпроси по разглежданата проблематика. Събраната информация от интервюираните целеви групи ще се използва за по-детайлно проучване на общественото мнение.

Анкетата ще се проведе онлайн, като ще включва пропорционално представителство при спазване на хоризонталните принципи на ЕС. Част от анкетата ще се проведе и с хартиен носител, за да не се допусне сегрегиране на хора без достъп до интернет или със слаби дигитални умения.

В анкетното проучване можете да се включите тук: https://forms.gle/VFgRYrDGfYHunaL4A

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"