Обучение за разпознаване на следи от животни в Природонаучния музей

Четвърто идентично обучение за разпознаване на животински следи и използване на апликация за тяхното записване се проведе на 26 юни в Природонаучния музей в Черни Осъм.

Целта бе включване на туристи и природолюбители в мониторинга на животински видове в планината, следвайки принципите на гражданската наука (citizen science). Обучението се проведе онлайн, като за записване в приложението участниците трябваше да предоставят единствено имейл. Инициативата е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към Българската академия на науките в рамките на международния проект Nature-FIRST (Природата ПЪРВО), според който територията на Стара планина е пилотна зона за разработка и тестване на нови технологии за мониторинг на животински популации и предотвратяване на случаите на бракониерство в защитените зони. Една от тези технологии е приложение за събиране на данни и следи от различни животински видове.

Приложението събира данни за животинско присъствие (следи, изпражнения или директно наблюдение), човешка дейност (дърводобив, строеж и т.н.), както и важни инфраструктурни и ландшафтни елементи (огради, електропастири, постройки и др.). На базата на събираната с него информация се създават модели за гъстотата на популацията на животни, горещи точки на конфликт с хора и рискови зони за бракониерство. Идеята на тези модели е да подпомагат работата на парковите рейнджъри и да информират мениджмънта на защитени видове и зони.

Следвайки принципите на гражданската наука, участието на туристи и природолюбители драстично ще увеличи обема на събраните данни и точността на произлизащите от тях модели, като по този начин те ще подпомогнат опазването на защитените видове и местообитания в Стара планина.

„Приложението е лесно за ползване като за по-малко от минута може да добавите наблюденията си, а приложението запазва тяхната локация. Изискват се единствено малко знания за идентифициране на животински следи и изпражнения и работа с приложението“, обясняват организаторите. Придобиване именно на такива знания беше и целта на краткото обучение. А екипът на Природонаучния музей подготвя образователни и забавни програми за разпознаване на следи, от които много скоро ще могат да се възползват и малки, и големи любители на природата.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"