Пети рунд на битката за спасяване на общинските ВиК дружества: Община Троян отново е на боксовия ринг в защита на интересите на гражданите

На 10 юни 2024 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане пети официален проект на Закон за водоснабдяване и канализация (ЗВиК) след предишните варианти от 2020 г., 2022 г. и 2023 г.

Отново като основен мотив за разработването на закона се посочва изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Държавата вече се отказа от „неоспоримия“ аргумент „Европа така каза“, тъй като на въпроси на български евродепутати в Европарламента от Европейската комисия отговориха, че предложението за консолидация (по-коректно е да се каже „национализация“) е на българската страна в хода на преговорите за регионалната оперативна програма от предходния програмен период.

Основните две промени в Закона от последния му вариант са следните:

1.В раздел „Регулиране на цените на ВиК услуги“ за първи път се въвежда двукомпонентност на цената на водата:

фиксиран компонент за достъп до услугите по чл. 59, ал. 1 по видове (доставяне на вода за питейно – битови цели; доставяне на вода с непитейни качества; отвеждане на отпадъчните води от имотите на потребителите чрез канализационната мрежа; и пречистване на отпадъчните води). Този компонент ще се заплаща независимо от ползването или не на услугата.

променлив компонент за цена на куб. м потребени количества от услугите по чл. 59, ал. 1 по видове.

  1. В Преходни и заключителни разпоредби (ПРЗ) са намалени сроковете за консолидация на ВиК операторите от 6 месеца на 3 месеца от влизане в сила на закона.

Датата на приключване на публичното обсъждане  е 10.07.2024 г. НСОРБ изпрати в срок своето становище на МРРБ. Становището е одобрявано вече четири пъти от УС, в рамките на всяко от предходните обществени обсъждания.

В общественото обсъждане на този пети вариант за законопроект Община Троян участва с аргументи във вече внесеното становище на НСОРБ от името на българските общини. В четвъртък на заседание на УС на НСОРБ Донка Михайлова ще внесе предложение за становище на УС на НСОРБ за по-нататъшните действия по евентуалното обсъждане на законопроекта в Народното събрание и Министерския съвет.

Община Троян има готовност да извърви целия необходим път, включително и внасяне на евентуално приет закон в Конституционния съд, за да защити интересите на гражданите на общината да плащат по-ниска цена на ВиК услугите, да продължи тенденцията за по-високи инвестиции в мрежата и по-добро управление на материалните активи, създадени с много усилия.

Източник: Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"