Община Троян не е отказвала достъп до обществена информация

През 2021 година в Община Троян са постъпили 23 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – с две по-малко спрямо предходната 2020 г., показват данните от годишния доклад по темата. 12 от заявленията са подадени от граждани, едно – от журналист и 10 – от неправителствени организации.

Едно заявление от гражданин е оставено без разглеждане поради липса на адрес за кореспонденция на заявителя. „Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация; предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация и адреса за кореспонденция на заявителя“, се отбелязва в доклада и се уточнява още, че „в посочения случай не е предоставен адрес за кореспонденция, поради което служителят, отговарящ за заявленията по ДОИ е изпратил писмо чрез ССЕВ за коригиране на пропуските по заявлението. Същият не е отговорил в срок, поради което заявлението остава без разглеждане“.

Според вида на търсената информация 19 от заявленията са изисквали служебна, а 4 – официална информация.

Според темите 12 от заявленията са се отнасяли до упражняване на права или законни интереси, 6 – до отчетност на институцията, 2 – до процес на вземане на решения, 1 – до изразходване на публични средства и 1 – до контролната дейност на администрацията.

По 19 от заявленията е предоставен свободен достъп, 2 са препратени към орган, разполагащ с исканата информация, 2 са получили уведомления за липса на търсената информация.

На едно заявление е удължен срокът на отговор заради голямото количество на исканата информация и необходимостта от допълнително време за нейната подготовка.

През 2021 г. в Община Троян не е отказан достъп до обществена информация.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"